Το πρόγραμμα

Πληροφορίες για το πρόγραμμα Keepon
 

Εταίροι

Γνωρίστε τους εταίρους του προγράμματος
 

Προϊόντα

Αποκτήστε το εκπαιδευτικό υλικό
 

Νέα

Μάθετε για τις δραστηριότητες μας
 

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας
 

Facebook

Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook
 

 

 

 

μία εμπεριστατωμένη συλλογή από:

  • καλές πρακτικές,
  • προγράμματα,
  • πολιτικές,
  • μεθοδολογίες,
  • παιδαγωγικές προσεγγίσεις
  • πηγές και εργαλεία

για την πρόληψη της Διαρροής των μεταναστών μαθητών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

 


project number: 2016-1-ES01-KA201-025421

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.