Η δεύτερη συνάντηση για το πρόγραμμα στη Manisa (Τουρκία)

Η δεύτερη συνάντηση για το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Απριλίου στη Μανίσα της Τουρκίας.
Οι εταίροι συζήτησαν και συμφώνησαν για διάφορα θέματα:

  • Τελική μορφή της Διαδικτυακής Ψηφιακής Βάσης Δεδομένων.
  • Αναθεώρηση και σχεδιασμός των επόμενων βημάτων για την ανάπτυξη του παραδοτέρου 2, Πρόγραμμα Κατάρτισης.
  • Παρουσίαση και επισκόπηση των παραδοτέων 3 και 4, Παιδαγωγικό Εγχειρίδιο και Επαγγελματική Εργαλειοθήκη.
  • Επισκόπηση ποιότητας και αξιολόγησης, επόμενα βήματα και εργασίες.
  • Δραστηριότητες διάχυσης. Σχεδιασμός και ανάπτυξη του 1ου ενημερωτικού δελτίου του προγράμματος.
  • Διαχειριστικά θέματα.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.