3η συνάντηση του προγράμματος στη Βιέννη της Αυστρίας

Η Τρίτη συνάντηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2017.

Σε αυτή τη συνάντηση συζητήθηκαν πολλά θέματα όπως:

  • Παρουσίαση των προκαταρτικών  εκδόσεων των : Ο.2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης, Ο.3 Παιδαγωγικό Εγχειρίδιο και του Ο.4 Εργαλειοθήκη
  • Προετοιμασία για τη μεθοδολογία και τα εργαλεία για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των πιλοτικών εφαρμογών
  • Προετοιμασία της πρότασης για την Κατάρτιση Προσωπικού  (Capacity Building)
  • Παρουσίαση της βελτιωμένης έκδοσης του Ο.1 Διαδικτυακής Βάσης Δεδομένων – Σχεδιασμός δράσεων / Ανάπτυξη και επικαιροποίηση του σχεδίου εργασίας
  • Ποιότητα & Αξιολόγηση
  • Διευθέτηση διοικητικών  θεμάτων  και Οικονομικής Διαχείρισης

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.