Σεμινάριο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων στο Ηράκλειο της Κρήτης, Ελλάδα

Το σεμινάριο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών. Αυτή η επιμορφωτική δράση στόχευε στην εκπαίδευση του προσωπικού των εταίρων πάνω στις μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος έτσι ώστε να μπορέσουν να μεταφέρουν και να εφαρμόσουν τη γνώση κατά τη διάρκεια των πιλοτικών εφαρμογών με τις ομάδες-στόχο.
Το βασικό περιεχόμενο της ανάπτυξης δεξιοτήτων ήταν οι μεθοδολογίες, οι δραστηριότητες, οι δυναμικές και οι πηγές που περιέχονται στην Επαγγελματική Εργαλειοθήκη (O.4).
Η Επαγγελματική Εργαλειοθήκη θα είναι το βασικό εργαλείο για την εφαρμογή και την αξιολόγηση στην πιλοτική φάση.

Η Κατάρτιση στην Ανάπτυξη των Δεξιοτήτων πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης , Ελλάδα, από τις 12 έως τις 16 Φεβρουαρίου 2018.

Με θέματα:

  • Παρουσίαση, συζήτηση και ανατροφοδότηση πάνω στις τελικές εκδόσεις των O2 (Αναλυτικό πρόγραμμα Κατάρτισης), O3 (Παιδαγωγικό Εγχειρίδιο) and O4 (Επαγγελματική Εργαλειοθήκη)
  • Ανάπτυξη Δεξιοτήτων (δραστηριότητα κατάρτισης προσωπικού)
  • Πιλοτική κατάρτιση ομάδας εκπαιδευτών στο  O3 (Παιδαγωγικό Εγχειρίδιο) και στο  O4 (Επαγγελματική Εργαλειοθήκη) με στόχο την εξάσκηση στο υλικό που έχει παραχθεί  και την υλοποίηση των προτεινόμενων μεθοδολογιών πριν την επίσημη πιλοτική εφαρμογή της κατάρτισης σε κάθε χώρα
  • Σχεδιασμός της εφαρμογής και αντιμετώπιση διοικητικών θεμάτων που αφορούν τα πιλοτικά σεμινάρια και τις πολλαπλασιαστικές δράσεις
  • Επισκέψεις στο 16ο Δημ. Σχολείο Ηρακλείου και το Εσπερινό Γυμνάσιο Ηρακλείου, ανταλλαγή εργαστηρίων με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου πάνω στις απόψεις τους για την πρώιμη σχολική διαρροή των μεταναστών μαθητών, τις προσεγγίσεις τους και τις εμπειρίες τους στο θέμα.
  • Δραστηριότητες διάχυσης διοικητικά θέματα

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.