Αρχείο Κατηγορίας Νέα

Σεμινάριο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων στο Ηράκλειο της Κρήτης, Ελλάδα

Σεμινάριο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων στο Ηράκλειο της Κρήτης, Ελλάδα

Το σεμινάριο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών. Αυτή η επιμορφωτική δράση στόχευε στην εκπαίδευση του προσωπικού των εταίρων πάνω στις μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος έτσι ώστε να μπορέσουν να μεταφέρουν και να εφαρμόσουν τη γνώση κατά τη διάρκεια των πιλοτικών εφαρμογών

Read more

3η συνάντηση του προγράμματος στη Βιέννη της Αυστρίας

3η συνάντηση του προγράμματος στη Βιέννη της Αυστρίας

Η Τρίτη συνάντηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2017. Σε αυτή τη συνάντηση συζητήθηκαν πολλά θέματα όπως:

Read more

Newsletter 2

Newsletter 2

Λήψη: KEEP ON_Newsletter 2_el

Read more

Newsletter 1

Newsletter 1

Λήψη: KEEP ON_Newsletter 1_el

Read more

Flyer

Flyer

Λήψη: Φυλλάδιο του Προγράμματος

Read more

Η δεύτερη συνάντηση για το πρόγραμμα στη Manisa (Τουρκία)

Η δεύτερη συνάντηση για το πρόγραμμα στη Manisa (Τουρκία)

Η δεύτερη συνάντηση για το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Απριλίου στη Μανίσα της Τουρκίας. Οι εταίροι συζήτησαν και συμφώνησαν για διάφορα θέματα:

Read more

Η πρώτη συνάντηση για το πρόγραμμα στο Valladolid ( Ισπανία)

Η πρώτη συνάντηση για το πρόγραμμα στο Valladolid ( Ισπανία)

Η εναρκτήρια συνάντηση έγινε στις 13.12.2016 και 14.12.2016 Valladolid, ( Ισπανία) Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την συνάντηση: Επίσης αποσαφηνίστηκε η κατανομή έργου σε σχέση με τις μελέτες έρευνας και την διάχυση.

Read more

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.