Αρχείο Κατηγορίας Συναντήσεις

3η συνάντηση του προγράμματος στη Βιέννη της Αυστρίας

3η συνάντηση του προγράμματος στη Βιέννη της Αυστρίας

Η Τρίτη συνάντηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2017. Σε αυτή τη συνάντηση συζητήθηκαν πολλά θέματα όπως:

Read more

Η δεύτερη συνάντηση για το πρόγραμμα στη Manisa (Τουρκία)

Η δεύτερη συνάντηση για το πρόγραμμα στη Manisa (Τουρκία)

Η δεύτερη συνάντηση για το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Απριλίου στη Μανίσα της Τουρκίας. Οι εταίροι συζήτησαν και συμφώνησαν για διάφορα θέματα:

Read more

Η πρώτη συνάντηση για το πρόγραμμα στο Valladolid ( Ισπανία)

Η πρώτη συνάντηση για το πρόγραμμα στο Valladolid ( Ισπανία)

Η εναρκτήρια συνάντηση έγινε στις 13.12.2016 και 14.12.2016 Valladolid, ( Ισπανία) Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την συνάντηση: Επίσης αποσαφηνίστηκε η κατανομή έργου σε σχέση με τις μελέτες έρευνας και την διάχυση.

Read more

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.