Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

Χώρα Ελλάδα
Ιστοσελίδα kritis.pde.sch.gr
Email mail@kritis.pde.sch.gr
Τηλέφωνο +302810302440
Πρόσωπο Επικοινωνίας Κος Βασίλης Μανασάκης

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης είναι ένας μεγάλος εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα που είναι υπεύθυνος για σχολεία και εκπαιδευτικούς στις τέσσερις διοικητικές ενότητες της Κρήτης: Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά και Λασίθι.

Είναι υπεύθυνη για 1100 σχολεία και των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης:

  • Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: 866 σχολεία
  • Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 234 σχολεία

Στα σχολεία αυτά υπηρετούν 12445 από όλες τις επιστημονικές ειδικότητες:

  • Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση : 6460 εκπαιδευτικοί
  • Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 5985 εκπαιδευτικοί


Ο συνολικός αριθμός των μαθητών στην περιφέρεια της Κρήτης είναι 98552:

  • Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: 54065 μαθητές
  • Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 44487 μαθητές

Το κύριο έργο της Περιφερειακής Διεύθυνσης είναι να συντονίζει, να συμπληρώνει, να υποστηρίζει και να εφαρμόζει τις εκπαιδευτικές πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας. Επιπλέον, εποπτεύει την εκπόνηση των διάφορων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως είναι τα Ευρωπαϊκά προγράμματα, στα σχολεία.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.