Η πρώτη συνάντηση για το πρόγραμμα στο Valladolid ( Ισπανία)

Η εναρκτήρια συνάντηση έγινε στις 13.12.2016 και 14.12.2016 Valladolid, ( Ισπανία)

Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την συνάντηση:

  • Καλωσόρισμα, εισαγωγή στην μεθοδολογία του έργου και επισκόπηση της ατζέντας της συνάντησης
  • Παρουσίαση των συνεργατών
  • Γενική Παρουσίαση του προγράμματος KEEP ON
  • Παρουσίαση του Σχεδίου Ποιότητας και της Στρατηγικής Αξιολόγησης
  • Παρουσίαση του σχεδίου εργασίας και μεθοδολογίας για την ανάπτυξη της Διαδικτυακής Ψηφιακής Βάσης Δεδομένων

Επίσης αποσαφηνίστηκε η κατανομή έργου σε σχέση με τις μελέτες έρευνας και την διάχυση.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.