3. Proje Toplantısu Viyana, Avusturya

Söz konusu üçüncü proje toplantısı   6 ve 7  Kasım 2017 Viyana, Avusturya’da gerçekleştirilmiştir.

Aşağıdaki konular görüşülmüştür:

  • Fikri Çıktı 2 Eğitim Müfredatı, Fikri Çıktı 3 Pedagojik El Kitabı ve Fikri Çıktı 4 Eğitim Kiti sunumları
  • Pilot denemelerin geliştirilme ve değerlendirilme hazırlıkları
  • Eğitimci Eğitimi Faaliyeti (Kapasite geliştirme) teklifinin hazırlanması
  • Fikri Çıktı 1 Çevrimiçi Dijital Veritabanı geliştirilmiş versiyon sunumu
  • İş planı güncellenmesi/ faaliyetlerin planlanması
  • Kalite & Değerlendirme
  • Yönetimsel  & Finansal konuların değerlendirilmesi.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.