Hakkinda

Proje Başlığı KEEP-ON(YOLA DEVAM)
Akronim Göçmen Öğrencilerin Okul Terkinin Önlenmesine Yönelik Öğretmen Yeterliklerinin Geliştirilmesi
Program Erasmus+
Ana Eylem Ana Eylem 2-Yenilik Geliştirme ve İyi Uygulamaların Değişimi
Eylem Okul Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar

Projemiz, mülteci ve sığınmacı öğrenciler grubunu da kapsayan göçmen öğrencilerin okul terklerini önleme amacıyla öğretmenlere kültürel faklılık içeren yenilikçi yaklaşım ve metotlara ulaşma imkanı sağlanmasını amaçlamaktadır.

Projenin göçmen statüsündeki öğrencilerin negative sosyal algılarından kurtulmalarını amaçlayan , kişisel gözlem, kişisel yeterlik kazanma ve sosyal kimlik keşfi gibi grup çalışmalarına dayalı metodolojiler içeren bir köprü kurması öngörülmektedir.

Projede aynı zamanda diyalog yoluylaöğrenme, akran öğrenmesi gibi öğrencilerin eğitim öğretim sürecinde aktif yer almalarına ve sınıflarda kültürler arası öğrenmenin güçlenmesine katkı sağlayacak yenilikçi pedagojilere de yer alacaktır.

KEEP ON içeriğinde ve geliştirilen fikri çıktılarında yenilikçi öğeler sunmayı planlamaktadır:

  • Göçmen Öğrencilerin Okul Terkini Önlemeye Yönelik Çevrimiçi Eğitim Platformu (IO.1).
  • Göçmen Öğrencilerin Okul Terkini Önlemeye Yönelik Eğitim Müfredatı (IO2).
  • KEEP ON Göçmen Öğrencilerin Okul Terkini Önlemeye Yönelik Yeni Yaklaşımlar ve Yenilikçi Metodolojiler İçeren Pedagojik El Kitabı (IO3).
  • KEEP ON Eğitim Kiti (IO4), Göçmen Öğrencilerin Okul Terkini Önlemeye Yönelik yeni yaklaşımlar ve yenilikçi metodolojiler içermektedir.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.