Kapasite Geliştirme Eğitim Faaliyeti Heraklion, Girit, Yunanistan

Kapasite geliştirme eğitimciler eğitimi faaliyeti, ortakların hedef kitle ile uygulama çalışmalarında metodoloji ve sağlanan bilgilerin uygulamaya geçirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Kapasite gelişirme etkinliğinin odak noktasını Proje Eğitim Kiti (Fikri Çıktı 4) içerisindeki metodolojiler, etkinlikler, dinamikler ve kaynaklar oluşturmuştur.
KEEP ON Eğitim Kiti pilot denemeler süresince uygulanacak ve değerlendirilecektir.

Buna yönelik olarak söz konusu proje kapasite geliştirme faaliyeti 12-16 Şubat 2018 tarihleri arasında  Heraklion, Girit, Yunanistan’da gerçekleştirilmiştir.

Konu Başlıkları:

  • Fikri Çıktı 2 (Eğitim Müfredatı), Fikri Çıktı. 3 (Pedagojik El Kitabı)  ve Fikri Çıktı 4 (Eğitim Kiti) sunumları, değerlendirilmesi ve geri bildirimlerin sağlanması
  • Kapasite Geliştirme (eğitimci eğitimi faaliyeti)
  • Fikri Çıktı 3 (Pedagogik el Kitabı) ve Fikri Çıktı 4 (Eğitim Kiti) içeriğindeki metodolojilerin ulusal düzeylerde uygulanmasına yönelik pilot uygulamaların ve hazırlıkların sağlanması
  • Pilotlama Faaliyetleri ve ÇoğaltıcıFaaliyetlere yönelik yönetimsel konuların ve uygulamaların hazırlanması
  • Visits to the 16ncı  Heraklion İlkokulu ve Heraklion Akşam Okulu’na çalışma ziyarateleri düzenlenmesi, okul öğretmenleriyle göçmen öğrencilerin okul terkinin önlenmesine yönelik  yaklaşım ve deneyimlere ilişkin atölye çalışmalarının gerçekleştirilmesi
  • Yaygınlaştırma faaliyetleri ve Yönetimsel Konular

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.