Çevrimiçi Dijital Veri Tabanı

Göçmen Öğrencilerin Okul Terkini Önlemeye Yönelik Çevrimiçi Eğitim Platformu (O1)

Bu çıktığın amacı, göçmen öğrencilerin Ulusal, Avrupa ve uluslararası düzeyde önlenmesine yönelik iyi uygulamaların, projelerin, politikaların, metodolojilerin, pedagojik yaklaşımların, kaynakların ve araçların kapsamlı bir derlemesini sağlamaktır. Bu veri tabanı, okul eğitimindeki göçmen öğrencilerin terklerini önlemeye yönelik uğraş veren öğretmenler, eğitimciler ve eğitmenler için gerekli destekleyici ortamların ve eğitim koşullarının belirlenmesine katkı sağlayacaktır. Uzman kurulu komiteleri, paydaşlar ile iletişim, odak grupları, ve toplantıların sonuçları, çoğaltıcı ve yaygınlaştırma faaliyetleri geliştirilmesi yoluyla proje boyunca söz konusu içeriğin sürekli geliştirilmesi sağlanacaktır.

Proje ortakları tarafından geliştirilen ürünlere, metodolojilere, paylaşılan deneyimlere çevrimiçi öğrenme platformu üzerinden ulaşılabilecektir. Bunun yanı sıra, görünürlüğü ve ilgililiği arttırmak adına eğitim alanındaki diğer linkler ve ilgili veri tabanları çevrimiçi öğrenme platformunda paylaşılacaktır. Ayrıca her bir ortak, çevrimiçi öğrenme platform ve ilgili sosyal medya aracılığıyla ülkesindeki hedef kitleye ulaşımından ve daha geniş kitlelere yaygınlaştırmanın sağlanmasından sorumludur.

Temel amaçları sağlamakla birlikte çevrimiçi öğrenme platform şu alanlarda hizmet sağlayacaktır:

  • Yaygınlaştırma: Göçmen öğrencilerin farklı ülkelerdeki durumlarına ilişkin ilgili bilgiler, iyi uygulamalar, içerikler, kaynaklar, metodolojilerin kaynakları, uygunluğu ve faydası hakkında farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.
  • Projeyi, faaliyetlerini ve çıktılarını maksimum kapsamda, daha uzun etki ve sürdürülebilirliği sağlamak için tanıtım ortamı oluşturması hedeflenmiştir.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.