Pedagojik El Kitabı

KEEP ON Göçmen Öğrencilerin Okul Terkini Önlemeye Yönelik Yeni Yaklaşımlar ve Yenilikçi Metodolojiler İçeren Pedagojik El Kitabı (O3).

KEEP ON Pedagojik El Kitabı, okul eğitiminde göçmen öğrencilerin okul terkinin önlenmesi konusundaki ayrıntılı bilgileri, temel kavramları, tanımları ve yenilikçi metodolojik yaklaşımları sağlamayı amaçlamaktadır.

Söz konusu fikri çıktı , eğitim müfredatında tanımlanan teorik çerçeve ve yeterlilikler temelinde geliştirilecektir (O.2). Pedagojik El Kitabı, projenin diğer kullanışlı ürünleri için tamamlayıcı nitelikte olan yararlı bir araç olmayı hedeflemektedir.

Pedagojik El Kitabı, aşağıda belirtilen içerenlere derin bir bakış açısı sağlayacaktır:

  • Göçmen öğrencilerin okul terklerini önleme konusuna teorik giriş, ilgili yaklaşımlar ve genel kavramlar,
  • Okul öğretmenleri, eğitimciler ve danışmanlara yönelik kavramsal bilgi ve metodolojiler,
  • Pedagojik yaklaşımlar ve değerlendirme yöntemleri,
  • Okul eğitiminde göçmen öğrencilerin okul terkini önleme konusundaki başarılı ve ilham verici deneyimler,
  • Faydalı bilgiler, ilave okumalar ve tavsiyeler içerecektir.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.