Profesyonel Eğitim Kiti

KEEP ON Göçmen Öğrencilerin Okul Terkini Önlemeye Yönelik Profesyonel Eğitim Kiti (O4).

Eğitim kiti, göçmen öğrencilerin okul terklerinin önlenmesine yönelik yenilikçi yöntemlerin doğrudan uygulanması için kullanışlı bir pratik bilgi kaynağından oluşmaktadır.

Bu ürün,okul öğretmenlerini ve eğitimcileri desteklemek için yenilikçi pratik araçlarla KEEP ON pedagojik el kitabına dayanan bir dizi pratik etkinlik içerecektir. Söz konusu pratik faaliyetler, projenin hedef kitlesinin ve faydalanıcılarının özel ihtiyaçlarına,kuruluşlara, çalışma alanlarına ve mesleki faaliyetlere uygun bir biçimde uyarlanacaktır.

KEEP ON Profesyonel Eğitim Seti, okul öğretmenleri, eğitmenler, eğitimciler ve öğretmenleri hedef alan uygulanabilir bir açık eğitim kaynağı olacaktır. Profesyonel eğitim setinde bulunan kullanılabilir içerikler, yöntemler, etkinlikler, dinamikler ve kaynaklar pilot denemeler sırasında uygulanacak ve test edilecek merkezi bir araç olacaktır.
.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.