Eğitim Müfredatı

Göçmen Öğrencilerin Okul Terkini Önlemeye Yönelik Eğitim Müfredatı (O2)

Göçmen öğrencilerin okul etrkini önlemeye yönelik okul eğitimi alanında profesyonel profili geliştirmek adına gerekli bilgi, beceri ve yeterlikleri tanımlayarak ve geliştirerek bir eğitim programı tasarlanması ayrıca, Avrupa ECVET metodolojisi ve araçlarına dayalı öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi için bir çerçeve oluşturulması amaçlanmaktadır. Eğitim müfredatı, okul eğitimindeki göçmen öğrencilerin okul terkinin önlenmesi konusundaki öğrenme sonuçlarının aktarılmasına ve tanınmasına imkan sağlayacaktır. Ayrıca söz konusu fikri çıktı, Pedagojik el kitabı ve Profesyonel Eğitim Kiti için de tamamlayıcı bir araç olacaktır.

Eğitim Müfredatının geliştirilmesi, göçmen öğrencilerin okul terkini önlemek için okul eğitimi alanında mesleki yeterliklerin geliştirilmesi için kuramsal çerçeve oluşturularak başlayacaktır. Öğrenim hedefleri, çıktıları ve birimleri tanımlama ve tanımlama, EQF (Avrupa Kalite Çerçevesi) ve Avrupa ECVET (Avrupa Mesleki eğitim Kredi Transfer Sistemi) çerçevelerine ve yönergelerine dayanacaktır.

Bu ürün, ulaşılması beklenen öğrenmenin karmaşıklığını, menzilini ve seviyesini göz önünde bulundurarak, karşılık gelen EQF seviyesi içerisinde tasarlanacaktır.

Aşağıdaki konularda bilgi sağlayacaktır:

  • öğrenme birimleri ve bilgi, beceri ve yetkinlikler açısından öğrenme çıktıları
  • İletişim saatleri, uygulamalı uygulama, kendi kendine çalışma ve değerlendirme dahil toplam öğrenim saatleri ve ilgili ECVET puanlarının sağlanması ve kontrolü

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.