INFODEF Instituto para el fomento del desarrollo y la formación S.L

Ülke Spain
Web Sitesi www.infodef.es
Eposta projects@infodef.es
İrtibat kişisi Jesús Boyano

INFODEF, Eğitim ve Gelişim Enstitüsü, eğitim, kültür ve yenilik yoluyla sürdürülebilir ve kapsayıcı bir kalkınma sağlamaya katkıda bulunan projeleri tasarlamak ve yürütmek olan araştırma, geliştirme ve yenilik merkezli çalışan özel ve bağımsız bir kuruluştur.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.