Birinci Proje Toplantısı -Valladolid (İspanya)

Başlangıç toplantısı 13.12.2016 ve 14.12.2016 tarihleri arasında Valladolid, İspanya’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda ele alınan konular aşağıdaki gibidir:

  • Giriş, çalışma metodolojisi ve iş planı
  • Ortakların tanıtımı
  • KEEP ON projesinin genel tanıtımı
  • Kalite Planı ve Değerlendirme Stratejisinin Tanıtımı
  • Çevrim içi Veritabanına yönelik metodoloji ve iş planının hazırlanması (IO.1)

Ayrıca araştırma çalışmalarına yönelik görev dağılımı netleştirilmiştir

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.